Mehmet Recep YAZGAN

1951 Gaziantep doğumludur. 1976 yılında İstanbul Devlet Mimarlık Mühendislik
Akademisi (Yıldız Üniversitesi) inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Bir yılı
aşkın Bayındırlık Bakanlığında inşaat mühendisi olarak görev yaptıktan sonra, 1977
yılında İş Güvenliği Müfettiş yardımcısı olarak Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığında
göreve başlamıştır. Daha sonra Müfettiş ve Baş Müfettiş olmuştur. Teknik (iş sağlığı ve
güvenliği) Baş İş Müfettişi olarak İş Teftiş İstanbul Grup başkanlığında görevini
sürdürmüş, Haziran 2008 yılında emekli olmuştur. 4857 sayılı İş Kanunu ve ona bağlı
yeni yönetmeliklerin uygulanması, yasal ve teknik normların oluşturulması safhasında,
inşaat iş kolunda 2006 yılında yapılan inşaat proje çalışmasını fiili olarak yürütmüştür.
Uzun yıllardır, iş kazaları kusur değerlendirmesi konusunda Mahkemelerde bilirkişilik
yapmaktadır. Ağaoğlu, Koç Grubu (RMK Tersanesi, Ark İnşaat, Otokar, Amerikan
Hastanesi), Kalyon Grubu, Rönesans, Unitek gibi kuruluşlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Danışmanı olarak, bu konuda yapılanmaya öncülük etmiştir. Halen inşaat ve diğer sektör
büyük firmalarda danışmanlık yapmakta, bilirkişilik görevini sürdürmektedir. Ayrıca
yönetimindeki Yazgan OSGB ile büyük şirketlere iş sağlığı ve güvenliği hizmetini
yürütmektedir. Okan Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.